SEGHETTI G. EUROGRU
Z.I. Marino Del Tronto
Ascoli Piceno (AP)
T - - F 0736 800222
E seghettig.eurogru@tiscali.it